Ổ cứng di động SSD Samsung T5 Portable 2Tb - Đen

Ổ cứng di động SSD Samsung T5 Portable 2Tb - Đen 1 sản phẩm
1