VGA ASUS KO RTX 3060 12GB Đà Lạt

VGA ASUS KO RTX 3060 12GB Đà Lạt 1 sản phẩm
1