Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HGHI-K2 16 kênh HD 1080P lite

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HGHI-K2 16 kênh HD 1080P lite 1 sản phẩm
1