SSD Gigabyte

SSD Gigabyte 14 sản phẩm
 • Lọc theo giá

 • 1
  • SSD Gigabyte Aorus 1TB M2 PCIe Gen 4 NVMe – GP-AG41TB
   SKU: 049220

   SSD Gigabyte Aorus 1TB M2 PCIe Gen 4 NVMe – GP-AG41TB

   4.850.000 đ
   SSD Gigabyte Aorus 1TB M2 PCIe Gen 4 NVMe – GP-AG41TB
   Giá bán 4.850.000 đ
   Bảo hành 36 tháng
   Thông số sản phẩm
   • Thương hiệu: Gigabyte
   • Model: GP-AG41TB
   • Dung lượng: 1000GB
   • Tốc độ đọc tuần tự: lên đến 5000 MB / s
   • Tốc độ ghi tuần tự: lên đến 4400 MB / s
   • Kích thước: 80 x 22 x 2,3 mm
  • SSD Gigabyte Aorus 2TB M2 PCIe Gen 4 NVMe – GP-AG42TB
   SKU: 049250

   SSD Gigabyte Aorus 2TB M2 PCIe Gen 4 NVMe – GP-AG42TB

   9.250.000 đ
   SSD Gigabyte Aorus 2TB M2 PCIe Gen 4 NVMe – GP-AG42TB
   Giá bán 9.250.000 đ
   Bảo hành 36 tháng
   Thông số sản phẩm
   • Thương hiệu: Gigabyte
   • Model: GP-AG42TB
   • Dung lượng: 2000GB
   • Tốc độ đọc tuần tự: lên đến 5000 MB / s
   • Tốc độ ghi tuần tự: lên đến 4400 MB / s
   • Kích thước: 80 x 22 x 2,3 mm
  • SSD Gigabyte Aorus 500GB M2 PCIe Gen 4 NVMe – GP-AG4500G
   SKU: 049207

   SSD Gigabyte Aorus 500GB M2 PCIe Gen 4 NVMe – GP-AG4500G

   3.050.000 đ
   SSD Gigabyte Aorus 500GB M2 PCIe Gen 4 NVMe – GP-AG4500G
   Giá bán 3.050.000 đ
   Bảo hành 36 tháng
   Thông số sản phẩm
   • Thương hiệu: Gigabyte
   • Hình thức: M.2 2280
   • Dung lượng: 500GB
   • Tốc độ đọc tuần tự: lên đến 5000 MB / s
   • Tốc độ ghi tuần tự: lên đến 2500 MB / s
   • Kích thước: 80 x 22 x 2,3 mm
  • SSD Gigabyte Aorus 8TB Gen 4 AIC – GP-ASACNE6800TTTDA
   SKU: 049287

   SSD Gigabyte Aorus 8TB Gen 4 AIC – GP-ASACNE6800TTTDA

   47.900.000 đ
   SSD Gigabyte Aorus 8TB Gen 4 AIC – GP-ASACNE6800TTTDA
   Giá bán 47.900.000 đ
   Bảo hành 36 tháng
   Thông số sản phẩm
   • Thương hiệu: Gigabyte
   • Model: GP-ASACNE6800TTTDA
   • Dung lượng: 8000GB
   • Tốc độ đọc: lên đến 15.000 MB / s
   • Tốc độ ghi: lên đến 15.000 MB / s
  • SSD Gigabyte Aorus RGB 1TB AIC NVMe – GP-ASACNE2100TTTDR
   SKU: 049272

   SSD Gigabyte Aorus RGB 1TB AIC NVMe – GP-ASACNE2100TTTDR

   5.550.000 đ
   SSD Gigabyte Aorus RGB 1TB AIC NVMe – GP-ASACNE2100TTTDR
   Giá bán 5.550.000 đ
   Bảo hành 36 tháng
   Thông số sản phẩm
   • Thương hiệu: Gigabyte
   • Model: GP-ASACNE2100TTTDR
   • Dung lượng: 1TB
   • Tốc độ đọc tuần tự: lên đến 3480 MB / s
   • Tốc độ ghi tuần tự: lên đến 3080 MB / s
  • SSD Gigabyte Aorus RGB 512GB AIC NVMe – GP-ASACNE2512GTTDR
   SKU: 049259

   SSD Gigabyte Aorus RGB 512GB AIC NVMe – GP-ASACNE2512GTTDR

   3.650.000 đ
   SSD Gigabyte Aorus RGB 512GB AIC NVMe – GP-ASACNE2512GTTDR
   Giá bán 3.650.000 đ
   Bảo hành 36 tháng
   Thông số sản phẩm
   • Thương hiệu: Gigabyte
   • Model: GP-ASACNE2512GTTDR
   • Dung lượng: 512GB
   • Tốc độ đọc tuần tự: lên đến 3480 MB / s
   • Tốc độ ghi tuần tự: lên đến 2100 MB / s
  • SSD Gigabyte 256GB M2 PCIe NVMe – GP-GSM2NE8256GNTD
   SKU: 046501

   SSD Gigabyte 256GB M2 PCIe NVMe – GP-GSM2NE8256GNTD

   1.050.000 đ
   SSD Gigabyte 256GB M2 PCIe NVMe – GP-GSM2NE8256GNTD
   Giá bán 1.050.000 đ
   Bảo hành 36 tháng
   Thông số sản phẩm
   • Thương hiệu: Gigabyte
   • Dung lượng: 256GB
   • Hình thức: M.2 2280
   • Kích thước: 80 x 22 x 2,3 mm
   • Tốc độ đọc: 1200 MB/s
   • Tốc độ ghi: 800 MB/s
  • SSD Gigabyte 512GB M2 PCIe NVMe – GP-GSM2NE8512GNTD
   SKU: 046532

   SSD Gigabyte 512GB M2 PCIe NVMe – GP-GSM2NE8512GNTD

   1.720.000 đ
   SSD Gigabyte 512GB M2 PCIe NVMe – GP-GSM2NE8512GNTD
   Giá bán 1.720.000 đ
   Bảo hành 36 tháng
   Thông số sản phẩm
   • Thương hiệu: Gigabyte
   • Dung lượng: 512GB
   • Hình thức: M.2 2280
   • Kích thước: 80 x 22 x 2,3 mm
   • Tốc độ đọc: 1550 MB/s
   • Tốc độ ghi: 850 MB/s
  • SSD Gigabyte Aorus RGB 256GB M2 PCIe NVMe – GP-ASM2NE2256GTTDR
   SKU: 046535

   SSD Gigabyte Aorus RGB 256GB M2 PCIe NVMe – GP-ASM2NE2256GTTDR

   1.650.000 đ
   SSD Gigabyte Aorus RGB 256GB M2 PCIe NVMe – GP-ASM2NE2256GTTDR
   Giá bán 1.650.000 đ
   Bảo hành 60 tháng
   Thông số sản phẩm
   • Thương hiệu: Gigabyte
   • Dung lượng: 256GB
   • Giao diện: PCI-Express 3.0 x4, NVMe 1.3
   • Hình thức: M.2 2280
   • Tốc độ đọc: 3100 MB/s
   • Tốc độ ghi: 1050 MB/s
  • SSD Gigabyte Aorus RGB 512GB M2 PCIe NVMe – GP-ASM2NE2512GTTDR
   SKU: 046538

   SSD Gigabyte Aorus RGB 512GB M2 PCIe NVMe – GP-ASM2NE2512GTTDR

   2.550.000 đ
   SSD Gigabyte Aorus RGB 512GB M2 PCIe NVMe – GP-ASM2NE2512GTTDR
   Giá bán 2.550.000 đ
   Bảo hành 60 tháng
   Thông số sản phẩm
   • Thương hiệu: Gigabyte
   • Dung lượng: 512GB
   • Giao diện: PCI-Express 3.0 x4, NVMe 1.3
   • Hình thức: M2 2280
   • Tốc độ đọc: 3480 MB/s
   • Tốc độ ghi: 2000 MB/s
  • SSD Gigabyte 120GB SATA 3 – GP-GSTFS31
   SKU: 044806

   SSD Gigabyte 120GB SATA 3 – GP-GSTFS31

   650.000 đ
   SSD Gigabyte 120GB SATA 3 – GP-GSTFS31
   Giá bán 650.000 đ
   Bảo hành 36 tháng
   Thông số sản phẩm
   • Yếu tố hình thức: SSD nội bộ 2,5 inch
   • Giao diện: SATA 6.0Gb/s
   • Tổng dung lượng: 120GB
   • Bảo hành: Có giới hạn 3 năm
   • Tốc độ đọc tuần tự: lên đến 500 MB/s
   • Tốc độ ghi tuần tự: lên đến 380 MB/s
   • TRIM & SMART được hỗ trợ
  • SSD Gigabyte 128GB M2 PCIe NVMe – GP-GSM2NE8128GNTD
   SKU: 044841

   SSD Gigabyte 128GB M2 PCIe NVMe – GP-GSM2NE8128GNTD

   695.000 đ
   SSD Gigabyte 128GB M2 PCIe NVMe – GP-GSM2NE8128GNTD
   Giá bán 695.000 đ
   Bảo hành 36 tháng
   Thông số sản phẩm
   • Thương hiệu: Gigabyte
   • Dung lượng: 128GB
   • Hình thức: M.2 2280
   • Kích thước: 80 x 22 x 2,3 mm
   • Tốc độ đọc: 1100 MB/s
   • Tốc độ ghi: 500 MB/s
  • SSD Gigabyte 240GB SATA3 – GP-GSTFS31
   SKU: 044823

   SSD Gigabyte 240GB SATA3 – GP-GSTFS31

   890.000 đ
   SSD Gigabyte 240GB SATA3 – GP-GSTFS31
   Giá bán 890.000 đ
   Bảo hành 36 tháng
   Thông số sản phẩm
   • Yếu tố hình thức: SSD nội bộ 2,5 inch
   • Giao diện: SATA 6.0Gb/s
   • Tổng dung lượng: 240GB
   • Bảo hành: Có giới hạn 3 năm
   • Tốc độ đọc tuần tự: lên đến 500 MB/s
   • Tốc độ ghi tuần tự: lên đến 420 MB/s
   • TRIM & SMART được hỗ trợ
  • SSD Gigabyte 480GB SATA 3 – GP-GSTFS31
   SKU: 044824

   SSD Gigabyte 480GB SATA 3 – GP-GSTFS31

   1.555.000 đ
   SSD Gigabyte 480GB SATA 3 – GP-GSTFS31
   Giá bán 1.555.000 đ
   Bảo hành 36 tháng
   Thông số sản phẩm
   • Yếu tố hình thức: SSD nội bộ 2,5 inch
   • Giao diện: SATA 6.0Gb/s
   • Tổng dung lượng: 480GB
   • Bảo hành: Có giới hạn 3 năm
   • Tốc độ đọc tuần tự: lên đến 500 MB/s
   • Tốc độ ghi tuần tự: lên đến 480 MB/s
   • TRIM & SMART được hỗ trợ