Ram HP

Ram HP 5 sản phẩm
 • Lọc theo giá

 • 1
  • RAM DDR4 HP 16GB 2666 1XD85AA
   SKU: 021988

   RAM DDR4 HP 16GB 2666 1XD85AA

   8.300.000 đ
   RAM DDR4 HP 16GB 2666 1XD85AA
   Giá bán 8.300.000 đ
   Bảo hành 36 tháng
   Thông số sản phẩm
   • RAM DDR4 HP 16GB 2666(1XD85AA)
   • Tăng cường khả năng của Máy trạm HP.
   • Cải thiện hiệu năng hệ thống.
   • Tăng khả năng đáp ứng ứng dụng với bộ nhớ DDR4 tốc độ cao.
   • Tiêu thụ năng lượng thấp của HP.
  • RAM HP 32GB DDR4 2666 1XD86AA
   SKU: 022014

   RAM HP 32GB DDR4 2666 1XD86AA

   15.700.000 đ
   RAM HP 32GB DDR4 2666 1XD86AA
   Giá bán 15.700.000 đ
   Bảo hành 36 tháng
   Thông số sản phẩm
   • RAM DDR4 HP 32GB DDR4-2666 (1XD86AA).
   • Tăng cường khả năng của Máy trạm HP.
   • Cải thiện hiệu năng hệ thống.
   • Tăng khả năng đáp ứng ứng dụng với bộ nhớ DDR4 tốc độ cao.
   • Tiêu thụ năng lượng thấp của HP.
  • RAM HP 8GB DDR4 2666 1XD84AA
   SKU: 021946

   RAM HP 8GB DDR4 2666 1XD84AA

   4.900.000 đ
   RAM HP 8GB DDR4 2666 1XD84AA
   Giá bán 4.900.000 đ
   Bảo hành 36 tháng
   Thông số sản phẩm
   • HP HP 8GB DDR4-2666 (1XD84AA).
   • Tăng cường khả năng của Máy trạm.
   • Cải thiện hiệu năng hệ thống.
   • Tăng khả năng đáp ứng ứng dụng với bộ nhớ DDR4 tốc độ cao.
   • Tiêu thụ năng lượng thấp.
  • RAM HP 8GB DDR4-2666 1XD84AA-NB
   SKU: 021960

   RAM HP 8GB DDR4-2666 1XD84AA-NB

   4.900.000 đ
   RAM HP 8GB DDR4-2666 1XD84AA-NB
   Giá bán 4.900.000 đ
   Bảo hành 36 tháng
   Thông số sản phẩm
   • HP HP 8GB DDR4-2666 (1XD84AA-NB).
   • Tăng cường khả năng của Máy trạm.
   • Cải thiện hiệu năng hệ thống.
   • Tăng khả năng đáp ứng ứng dụng với bộ nhớ DDR4 tốc độ cao.
   • Tiêu thụ năng lượng thấp.
  • RAM HP DDR4 16GB bus 2666 3PL82AA
   SKU: 021920

   RAM HP DDR4 16GB bus 2666 3PL82AA

   7.800.000 đ
   RAM HP DDR4 16GB bus 2666 3PL82AA
   Giá bán 7.800.000 đ
   Bảo hành 36 tháng
   Thông số sản phẩm
   • HP 16GB (1x16GB) RAM DDR4-2666 nECC 3PL82AA.
   • Tăng cường khả năng của Máy trạm HP.
   • Cải thiện hiệu năng hệ thống.
   • Tăng khả năng đáp ứng ứng dụng với bộ nhớ DDR4 tốc độ cao.
   • Tiêu thụ năng lượng thấp của HP.