Máy In Nhãn

Máy In Nhãn 14 sản phẩm
 • Lọc theo giá

 • 1
  • Máy in nhãn Brother PT-E850TKW
   SKU: 099423

   Máy in nhãn Brother PT-E850TKW

   19.600.000 đ
   Máy in nhãn Brother PT-E850TKW
   Giá bán 19.600.000 đ
   Bảo hành 12 tháng
   Thông số sản phẩm
   • Máy in nhãn, ống  Brother PT-E850TKW
   • Bàn phìm và Màn hình LCD 3.4
   • Khổ nhãn in: HGe/TZe/FLe/Hse  tape 6-36mm.
   • Đường kính ống: 2.6-6.5ø
   • Cắt tự động - Cắt nữa.
   • Tốc độ : 60mm/s đối với in nhãn và 40mm/s đối với in ống.
   • Kết nối PC qua USB. Kết nối Wifi
   • Đi kèm phần mềm : P-Editor, Cable Tool, AC Adapter, Pin Li-on (option).
  • Giảm 11%
   Máy in nhãn Brother PT-D210
   SKU: 099356

   Máy in nhãn Brother PT-D210

   1.600.000 đ
   Máy in nhãn Brother PT-D210
   Giá bán 1.600.000 đ
   Bảo hành 12 tháng
   Thông số sản phẩm
   • Máy in nhãn PT-D210 để bàn có bàn phím Qwerty.
   • Khổ nhãn in: Tze tape 6 - 12mm.
   • Màn hình hiển thị: 1 dòng - 15 ký tự.
   • Tốc độ in: 20 mm/s
   • Lưu 30 nhãn in nhanh.
   • Chế độ cắt: Thủ công.
   • Nguồn : Pin AAA or Adapter AD 24 (Không đi kèm).
  • Giảm 11%
   Máy in nhãn Brother PT-D450
   SKU: 099365

   Máy in nhãn Brother PT-D450

   3.200.000 đ
   Máy in nhãn Brother PT-D450
   Giá bán 3.200.000 đ
   Bảo hành 12 tháng
   Thông số sản phẩm
   • Máy in nhãn PT-D450 để bàn có thể di động có bàn phím Qwerty
   • Khổ Nhãn in: TZe tape  6-18mm.
   •  Màn hình hiển thị 2 dòng - 20 ký tự.
   • Tốc độ in: 20 mm/s.
   • Lưu 50 nhãn in nhanh.
   • Chế độ cắt: Thủ công.
   • Nguồn : Pin AA or Adapter AD 24 (Không đi kèm).
  • Giảm 8%
   Máy in nhãn Brother PT-D600
   SKU: 099372

   Máy in nhãn Brother PT-D600

   4.300.000 đ
   Máy in nhãn Brother PT-D600
   Giá bán 4.300.000 đ
   Bảo hành 12 tháng
   Thông số sản phẩm
   • Máy in nhãn PT-D600 để bàn, có thể di động có bàn phím Qwerty
   • Khổ nhãn in: TZe tape  6-24mm.
   • Màn hình hiển thị 3 dòng - 20 ký tự.
   • Tốc độ in: 30 mm/s.
   • Lưu 99 nhãn in nhanh. Chế độ cắt: Tự động.
   • Nguồn : Pin AA (Không đi kèm) or Adapter AD E001 (đi kèm).
   • Kết nối PC qua cổng USB.
  • Giảm 21%
   Máy in nhãn Brother PT-E110
   SKU: 099377

   Máy in nhãn Brother PT-E110

   1.100.000 đ
   Máy in nhãn Brother PT-E110
   Giá bán 1.100.000 đ
   Bảo hành 12 tháng
   Thông số sản phẩm
   • Máy in nhãn PT-E110 cầm tay chuyên dùng cho ngành điện, viễn thông.
   • Khổ nhãn in: TZe tape 6-12mm.
   • Màn hình 15 ký tự - 1 dòng.
   • Tốc độ in : 20mm/s.
   • Chế độ cắt : Thủ công. Nguồn :
   • 6 Pin AAA or Adapter AD 24 (Không kèm).
   • Phím nóng: Nhãn chữ, nhãn cuộn, nhãn kiểu cờ, nhãn nhảy số tự động, 200 ký tự sẵn.
  • Giảm 12%
   Máy in nhãn Brother PT-E300VP
   SKU: 099383

   Máy in nhãn Brother PT-E300VP

   5.000.000 đ
   Máy in nhãn Brother PT-E300VP
   Giá bán 5.000.000 đ
   Bảo hành 12 tháng
   Thông số sản phẩm
   • Máy in nhãn PT-E300VP cầm tay chuyên dùng cho ngành điện viễn thông.
   • Khổ nhãn in: TZe/HSE tape 6-18mm.
   • Màn hình 15 ký tự - 3 dòng.
   • Tốc độ in : 20mm/s + 7 dòng in.
   • Chế độ cắt : Thủ công.
   • Nguồn : 6 Pin AA (Không đi kèm) or Adapter AD 24 (Đi kèm).
   • Phím nóng: Nhãn chữ, nhãn cuộn, nhãn kiểu cờ, nhãn Panel, nhãn Barcode, nhãn nhảy số tự động. 50 bản ghi, 2,400 ký tự.
  • Giảm 5%
   Máy in nhãn Brother PT-E500VP
   SKU: 099390

   Máy in nhãn Brother PT-E500VP

   8.700.000 đ
   Máy in nhãn Brother PT-E500VP
   Giá bán 8.700.000 đ
   Bảo hành 12 tháng
   Thông số sản phẩm
   • Máy in nhãn PT-E500VP cầm tay chuyên dùng cho ngành điện viễn thông.
   • Khổ nhãn in: Tze/HSe/HGe tape 6-24mm.
   • Màn hình 16 ký tự - 3 dòng. Tốc độ in: 30mm/s + 7 dòng in.
   • Chế độ cắt tự động.
   • Nguồn : 6 Pin AA (Không đi kèm) or Adapter AD E001 (Đi kèm).
   • Phím nóng: Nhãn chữ, nhãn cuộn, nhãn kiểu cờ, nhãn Panel, nhãn Barcode, nhãn nhảy số tự động, lưu 99 tem mẫu.
   • Kết nối PC qua cổng USB.
  • Giảm 3%
   Máy in nhãn Brother PT-E550WVP
   SKU: 099394

   Máy in nhãn Brother PT-E550WVP

   10.700.000 đ
   Máy in nhãn Brother PT-E550WVP
   Giá bán 10.700.000 đ
   Bảo hành 12 tháng
   Thông số sản phẩm
   • Máy in nhãn PT-E550WVP cầm tay chuyên dùng cho ngành điện viễn thông.
   • Khổ nhãn in: Tze/HSe/HGe tape 6-24mm.
   • Tốc độ in: 30mm/s + 7 dòng in.
   • Màn hình 16 ký tự - 3 dòng.
   • Chế độ cắt tự động/ cắt 1 nửa.
   • Nguồn : 6 Pin AA (Không đi kèm) or Adapter AD E001 (Đi kèm).
   • Phím nóng: Nhãn chữ, nhãn cuộn, nhãn kiểu cờ, nhãn Panel, nhãn Barcode, nhãn nhảy số tự động, lưu 99 tem mẫu.
   • Kết nối PC qua cổng USB/ Wifi
  • Giảm 3%
   Máy in nhãn Brother PT-E800T
   SKU: 099419

   Máy in nhãn Brother PT-E800T

   14.500.000 đ
   Máy in nhãn Brother PT-E800T
   Giá bán 14.500.000 đ
   Bảo hành 12 tháng
   Thông số sản phẩm
   • Máy in nhãn, ống  Brother PT-E800T
   • Khổ nhãn in: HGe/TZe/FLe/Hse  tape 6-36mm.
   • Đường kính ống: 2.6-6.5ø
   • Cắt tự động - Cắt nữa.
   • ốc độ : 60mm/s đối với in nhãn và 40mm/s đối với in ống.
   • Kết nối PC qua USB.
   • Đi kèm phần mềm : P-Editor, Cable Tool, AC Adapter, Pin Li-on (option)
  • Giảm 11%
   Máy in nhãn Brother PT-P750W
   SKU: 099399

   Máy in nhãn Brother PT-P750W

   6.200.000 đ
   Máy in nhãn Brother PT-P750W
   Giá bán 6.200.000 đ
   Bảo hành 12 tháng
   Thông số sản phẩm
   • Máy in nhãn PT-P750W dạng để bàn.
   • Khổ nhãn in: TZe tape 6-24mm.
   • Tốc độ in : 30mm/s
   • Chế độ cắt : Tự động/cắt nữa.
   • Nguồn : Pin AA (Không đi kèm) or Adapter AD E001 (Đi kèm).
   • Kết nối PC qua cổng USB/ Wifi.
   • Kết nối NFC chạm để kết nối các thiết bị Android.
  • Giảm 5%
   Máy in nhãn Brother PT-P900W
   SKU: 099405

   Máy in nhãn Brother PT-P900W

   11.000.000 đ
   Máy in nhãn Brother PT-P900W
   Giá bán 11.000.000 đ
   Bảo hành 12 tháng
   Thông số sản phẩm
   • Máy in nhãn PT-P900W dạng để bàn.
   • Khổ nhãn in: HGe/TZe/FLe/Hse  tape 6-36mm.
   • Tốc độ in: Tốc độ in nhanh nhất 60mm/s
   • Chế độ cắt: Tự động/cắt nữa.
   • Độ phân giải cao: 300 dpi
   • Nguồn : Pin sạc li-on (Không đi kèm) or Adapter AD E9100ESA (Đi kèm).
   • Kết nối PC qua cổng USB/ Wifi.
  • Giảm 5%
   Máy in nhãn Brother PT-P950NW
   SKU: 099414

   Máy in nhãn Brother PT-P950NW

   16.100.000 đ
   Máy in nhãn Brother PT-P950NW
   Giá bán 16.100.000 đ
   Bảo hành 12 tháng
   Thông số sản phẩm
   • Máy in nhãn PT-P950NW dạng để bàn.
   • Khổ nhãn in: HGe/TZe/FLe/Hse  tape 6-36mm.
   • Tốc độ in: Tốc độ in cao nhất 60mm/s
   • Chế độ cắt: Tự động/cắt nữa.
   • Độ phân giải cao: 300 dpi
   • Nguồn : Pin sạc li-on (Không đi kèm) or Adapter AD E9100ESA (Đi kèm).
   • Kết nối PC qua cổng USB/ Wifi/ Network
   • Option: Pin + bàn phím LCD
  • Giảm 12%
   Máy in nhãn Brother QL-700
   SKU: 099428

   Máy in nhãn Brother QL-700

   4.900.000 đ
   Máy in nhãn Brother QL-700
   Giá bán 4.900.000 đ
   Bảo hành 12 tháng
   Thông số sản phẩm
   • Máy in nhãn Brother QL-700
   • Khổ nhãn in tối đa: 12- 62mm, sử dụng nhãn in DK- Roll, TP D5-2990(S)
   • Tốc độ in cao: 150mm/s.
   • Độ phân giải lớn 300 dpi
   • Chế độ cắt: Cắt tự động.
   • Kết nối PC qua cổng USB.
  • Giảm 9%
   Máy in nhãn Brother QL-800
   SKU: 099433

   Máy in nhãn Brother QL-800

   5.000.000 đ
   Máy in nhãn Brother QL-800
   Giá bán 5.000.000 đ
   Bảo hành 12 tháng
   Thông số sản phẩm
   • Máy in nhãn Brother QL-800
   • Khổ nhãn in tối đa: 12- 62mm, sử dụng nhãn in DK- Roll, TP D5-2990(S)
   • In nhãn 2 màu đen đỏ: DK-22251
   • Tốc độ in cao: 93 tem/phút
   • Độ phân giải lớn 300 x 600 dpi
   • Chế độ cắt: Cắt tự động.
   • Bộ nhớ; 6 MB
   • Kết nối PC qua cổng USB.
  Chat Facebook
  Chat Zalo
  1900 585810 (8h-20h)
  DMCA
  PROTECTED