VGA GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3070 MASTER 8G Đà Lạt

VGA GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3070 MASTER 8G Đà Lạt 1 sản phẩm